Seminarul Biblic Penticostal Valencia

Cursuri de doi ani cu frecvență redusă –  Motto: „Împlineşte-ți bine slujba!„(2Tim. 4:5)

 

358 (1)

De-a lungul istoriei, Dumnezeu a căutat oameni care să fie dispuși să facă voia Lui. Curajoşi să proclame vestea bună a mântuirii, lideri care să fie un impact în societate, şi copii care să îşi adâncească relația lor cu Dumnezeu prin studiul Cuvântului Său, sensibili la îndemnurile Duhului Sfânt.

Seminarul Biblic Penticostal din Valencia şi-a început activitatea cu prima sesiune de informare, în data de 14 Martie 2015, acesta fiind darul Lui Dumnezeu dat credincioşilor care au înţeles marea nevoie de fraternitate şi pregătire a slujitorilor, în vederea unei lucrări cât mai eficiente pentru slava Lui. Introducerea a fost făcută de pastorul Daniel Floruța, lucrarea fiind apoi încredințată pastorului Viorel Pavăl, care a prezentat detaliile cursului, dânsul fiind administrator şi responsabilul acestei şcoli biblice.

După prezentarea acestor detalii introductive, pastorul Viorel Pavăl  a dat cuvântul profesorului şi pastorului Constantin Macoveiciuc (pastor Biserica Filadelfia Suceava), care este de fapt fondatorul seminarului. Echipa de profesori este formată din lucrători din Comunitatea Regională Penticostală Suceava, fraţi colaboratori ai pastorului Macoveiciuc. Această echipă este formată din:

  • Costica Macoveiciuc care va preda Doctrine Biblice şi Pneumatologie.
  • Emanoil Căineanu care va preda Doctrine Biblice,
  • Aurel Şoltuzu care va preda Viață Creştină,
  • Fănică Pintilie care va preda Istoria Bisericii,
  • Petrică Vrăbioru care va preda Omilectică,
  • Dorel Topală care va preda Hermeneutică.

Durata cursului va fi de doi ani, cu frecvență redusă, iar anul de studiu constă în nouă sesiuni de predare, fiecare sesiune având minimul de şase ore de studiu. Prezența la cursuri este obligatorie şi va fi înregistrată în Registrul matricol al Seminarului. Studenții care s-au înscris la Seminarul Biblic Penticostal Valencia sunt în jur de 86 persoane din diferite biserici din Comunitatea Valenciană: păstori, prezbiteri, slujitori, surori şi tineri. Aceasta fiind o mare bucurie, dovedind că foamea după Dumnezeu există atât în inimile slujitorilor cât şi a oamenilor simpli. Cursul s-a desfăşurat într-o armonie minunată şi binefăcătoare atât sufleteşte cât si trupeşte.

La terminarea celor doi ani de studii, tuturor absolvenților li se vor înmâna o Diplomă de Absolvire a „Seminarul Biblic Penticostal Valencia”, care se bucură de recunoaştere de către Cultul Penticostal din România. Într-o atmosferă plăcută a părtăşiei frăţeşti, cursurile seminarului oferă posibilitatea formării unei temelii biblice şi teologice, pe care să se poată clădi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu. Pe lângă obținerea unei Diplome de Absolvire, studenții Seminarului se vor bucura de reale beneficii practice: cunoştinţe, deprinderi, formare, aplicare, etc. Dar mai presus de toate aceste mari binecuvântări, este cunoaşterea mai profundă a voii Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, astfel funcționând ca mădulare bine închegate în trupul Domnului nostru Isus Cristos.

Pentru a duce la bun sfârşit învățătura şi formarea slujitorilor este nevoie de bunăvoință, efort şi perseverență din parte fiecăruia care s-a înscris, aplicând motto-ul Seminarului Biblic: „Împlineşte-ți bine slujba!” (2Timotei 4:5).

Facem un apel, dacă mai sunt şi alţi fraţi sau surori din bisericile din zonă (dar nu numai), care nu au ştiut de această şcoală biblică, şi doresc să se înscrie, să contacteze în cel mai scurt timp posibil pe pastorul Viorel Pavăl, tel – 661 004 960 ; e-mail – viopaval@yahoo.es

359 (1)

Comentarii

Un comentariu la „Seminarul Biblic Penticostal Valencia”

  1. Pingback: Seminarul Biblic Penticostal Valencia, Spania | Romania Evanghelica

Lasă un răspuns