Proiectul „Echipează un lucrător”, pentru bisericile din Ucraina și Rep. Moldova

Acest articol se adresează în primul rând pastorilor sau conducătorilor bisericilor române din Spania, dar și credincioșilor de rând, care organizat sau individual, pot întinde o mână lucrătorilor din Republica Moldova și Ucraina, ce se confruntă cu o nevoie acută de materiale biblice, atât de necesare în activitatea acestora. Citește acest material (pe care l-am primit de la Editura Casa Cărții Oradea), și dacă vei fi sensibilizat de ceea ce promotorii proiectului doresc să facă, contribuie și tu. Poți începe să te rogi pentru frații de acolo, poți să spui și altora de acest proiect, poți motiva grupul în care ești integrat, sau poți să contribui financiar. Dumnezeu să te binecuvinteze!

Proiectul „Echipează un lucrător” pentru strângerea de fonduri necesare donării de carte
comunităților penticostale române din Ucraina și Republica Moldova

1. Introducere

În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la evenimentul istoric ce a avut loc la 1 decembrie 1918,
când cele trei provincii istorice românești s-au unit formând o singură țară, România. Din păcate,
după cel de-al Doilea Război Mondial, mai multe regiuni istorice românești incluse în statul
național român cu ocazia unirii, au fost cedate altor țări. Așa se face că la 100 de ani de la unire,
Bucovina de Nord și Basarabia sunt parte a Ucrainei și a fostei republici sovietice, denumită astăzi
Republica Moldova. În aceste două regiuni există comunități penticostale românești, care, la fel ca
întreaga populație de altfel, au fost rupte în anii comunismului sovietic de România, de dezvoltarea
culturală și națională românească.
Dar lucrul cel mai grav pentru aceste biserici este că la aproape 30 de ani de la căderea
comunismului în România și în fosta URSS, bisericile penticostale române din Ucraina – zonele
Cernăuți și Odesa –, precum și din Republica Moldova, se confruntă cu mai multe dificultăți în ce
privește educația biblică, teologică și pastorală în general, și cu lipsa gravă de cărți creștine
evanghelice, în special. Prezentul proiect își propune să ajute – măcar în parte – la ameliorarea
crizei de cărți creștine în cele două comunități penticostale române.
Atât Ucraina, cât și Republica Moldova se confruntă cu lipsa librăriilor creștine românești, prin
intermediul cărora, slujitorii să cumpere cărți necesare echipării spirituale.
Un alt obstacol care stă în calea dezvoltării fondului de carte evanghelică românească din Ucraina și
Republica Moldova este situația financiară precară, motiv pentru care mulți lucrători nu-și permit
achiziționarea cărților de pregătire personală / pastorală.
Iată câteva motive – și credem că ar trebui luate în seamă cu toată seriozitatea – ca la împlinirea a
100 de ani de la unirea românilor într-o singură țară, să întindem o mână fraților noștri din aceste
regiuni istorice românești, ajutându-i să-și îmbogățească limbajul, bibliotecile, bisericile și casele cu
cărți creștine evanghelice românești. Acest gest, chiar dacă nu va rezolva multiplele nevoi pe care
aceste comunități le au, poate constitui un mod de continuare a unității noastre de limbă, cultură și
credință.
În concluzie, cunoscând într-o oarecare măsură nevoile bisericilor penticostale române din cele
două regiuni, considerăm necesar să pornim acest proiect și să vă propunem să fiți parte cu noi în
realizarea lui.

2. Parteneri în derularea proiectului

Editura Casa Cărții, Oradea
Persoana de contact:
Vasile Gabrian
Tel. +40-721-956659
e-mail: vasilegabrian@yahoo.com

Colegiul Biblic Bucovinean ,,Vocea Evangheliei”, Cernăuți, Ucraina
Persoana de contact: Alexa Sorin, pastor și profesor
Tel. +380680863842
e-mail: sorbuck@ukr.net

Biserica „Filadelfia” din municipiul Chișinău, Republica Moldova
Persoana de contact: Doru Cîrdei, pastor coordonator
Tel. +373 692 01234
Email: doru@filadelfia.md

3. Descrierea proiectului

Proiectul „Echipează un lucrător” are ca scop colectarea de fonduri pentru cumpărarea de cărți
creștine în limba română, din România, și donarea lor lucrătorilor penticostali români din Ucraina și
Republica Moldova, precum și Colegiului Biblic Bucovinean „Vocea Evangheliei” din Cernăuți
(bibliotecă și profesori).
În prezent, situația bisericilor penticostale române din cele două țări se prezintă astfel:
a) Ucraina
 zona Bucovina de Nord (Cernăuți)
◦ 37 biserici penticostale române care funcționează + 10 biserici în faza de început, în
cadrul cărora slujesc un număr de 128 de lucrători: pastori, prezbiteri, diaconi și
evangheliști
◦ Colegiul Biblic Bucovinean „Vocea Evangheliei” din Cernăuți cu un număr de 19
studenți la zi și 14 profesori
 zona Odesa: aprox. 20 de biserici penticostale române cu un număr de aprox. 50 lucrători
b) Republica Moldova
 350 biserici
 500 lucrători
Cele trei entități partenere, prin reprezentanții lor, vor conveni asupra unei liste de cărți care
considerăm că ar fi important și necesar ca fiecare slujitor să le aibă, cărți atât din domeniul
teologic, cât și din domeniile: viață creștină, devoționale, istoria Bisericii.
Suma care dorim să fie alocată fiecărui lucrător (în cărți) este de minim 150 Euro.
Cărțile care vor fi incluse pe listă sunt cărți publicate în România de editura Casa Cărții, cărți
verificate din punct de vedere al conținutului doctrinar și biblic.
Editura Casa Cărții va acorda un discount de 35% din prețul de raft pentru toate cărțile din proiect,
restul sumei până la 150 de euro urmând a fi acoperită din strângerea de fonduri.
În funcție de fondurile care vor fi adunate, se va decide ce sumă va putea fi alocată fiecărui
slujitor (în cărți).
Proiectul nu are ca scop colectarea de fonduri pentru alte scopuri decât cel declarat mai sus. Nu
intră în scopul proiectului nici o altă activitate ce are legătură cu bisericile penticostale românești
din cele două țări, cum ar fi: construcția de localuri de adunare, sponsorizări acordate lucrătorilor,
ajutorarea săracilor etc.

4. Derularea proiectului

Editura Casa Cărții va asigura transportul cărților și va suporta costul acestuia până în zona de
graniță, și este responsabilă de predarea cărților către reprezentanții comunităților penticostale
române din cele două țări. Acești reprezentanți sunt responsabili de preluarea, transportul cărților
peste graniță, depozitarea și distribuirea lor.
Repartizarea cărților către slujitorii din cele două comunități este responsabilitatea pastorului
Sorin Alexa pentru Ucraina și a pastorului Doru Cîrdei pentru Republica Moldova, potrivit listelor
furnizate de cele două comunități, și anexate la Protocolul dintre Casa Cărții, Colegiul Biblic
Bucovinean ,,Vocea Evangheliei”, Cernăuți, Ucraina și Biserica „Filadelfia” din municipiul
Chișinău, Republica Moldova.
Toate fondurile destinate acestui proiect vor fi virate în unul dintre următoarele conturi bancare
administrate de Casa Cărții, cu specificația: „Avans pentru proiectul Echipează un lucrător”:
SC Casa Cărții SRL
B-dul Decebal nr 4, Oradea

cont RON: RO05RNCB0032046483800001
cont EUR: RO64RNCB0032046483800006
cont USD: RO37RNCB0032046483800007
deschise la Banca Comercială Română S.A. – Sucursala Oradea, str. Cantemir nr 2
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Termenul limită de transport și de predare a cărților în zona de graniță este sfârșitul lunii
noiembrie 2018.
Să ne amintim cuvintele apostolului Pavel scrise fraților din bisericile Galatiei: „Să nu obosim în
facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.”
(Galateni 6:9)
Vă chemăm să fim parteneri împreună în acest proiect prin rugăciune și susținere financiară!

Cu aleasă prețuire, în Domnul, ai voștri frați și slujitori,

Vasile Gabrian
Editura Casa Cărții, Oradea

Pastor Sorin Alexa
Colegiul Biblic Bucovinean ,,Vocea Evangheliei”, Cernăuți, Ucraina

Pastor Doru Cîrdei
Biserica „Filadelfia” din municipiul Chișinău, Republica Moldova

Comentarii

Lasă un răspuns