Ordinări de slujitori în Biserica „Muntele Sionului” Arganda

Afirmația Domnului Isus – „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui” – este valabilă și astăzi și ea a devenit încă o dată realitate în Biserica Penticostală „Muntele Sionului” din Arganda del Rey – Madrid, prin ordinarea fraților Ioan Gagea și Nelu Rauca, în slujba de presbiter și a fratelui Beni Neag, în slujba de diacon.

Ordinarea a avut loc duminică 6 Mai, în cadrul serviciului divin de după masă. Slujba a fost condusă de pastorul bisericii, fratele Iulian Groza, acesta prezentând pe cei trei frați, pregătiți pentru consacrarea în slujire, cât și pe slujitorii invitați la acest eveniment: pastorul Mihai Morar și presbiterii Pavel Negrușier și Vasile Tecar.

Mesajul fratelui Pavel Negrușier (Biserica „Elim” Arganda) a fost intitulat „Omul folositor în slujbă” acesta fiind inspirat din 2 Timotei 4:11.

Presbiterul Vasile Tecar (Biserica „Betel” Toledo), a avut și el un scurt cuvânt intitulat „Păstoriți turma lui Dumnezeu”, cu trimitere la textul biblic din 1Petru 5 :2 – 3.

Pastorul asistent al bisericii gazdă, fratele Trifan Ioan, a prezentat și el un scurt mesaj pentru cei trei frați, acest mesaj referindu-se la „Relatia Bisericii cu slujitorii”, textul folosit fiind cel din Evrei 13:17.

Predica de bază a fost rostită de pastorul Mihai Morar (Biserica „Eben Ezer” Castellon), mesaj ce a avut ca titlu „Fiți constructori veritabili”, pornind de la textul din Efeseni 4:12.

 • Să aveți certitudinea pașaportului
 • Certitudinea dialogului cu Dumnezeu
 • Fiți pregătiți oricând de slujire (studiați Cuvântul lui D-zeu, învățați, pregătiți-vă bine)
 • Familia, soția, un sprijin pentru slujitor.
 • Pericole care pândesc pe slujitori
  – Mândria
  – Imoralitatea
  – Iubirea de bani.

În încheiere, pastorul Iulian Groza a avut și el un scurt cuvânt pentru cei trei, intitulat  „Împlinește-ți bine slujba”, mesaj inspirat din 2 Timotei 4:5.

Serviciul divin de ordinarea a fost acompaniat de cântările corului bisericii, a orchesterei și a mai multor grupuri de tineri, care prin mesajul lor au adus motivație pentru slujire, atât celor în cauză, cât și întregii biserici.

A urmat apoi rugăciunea de consacrare în slujire, prin punerea mâinilor slujitorilor prezenți, rugăciune ce a fost rostită de frații pastori Ioan Trifan, Iulian Groza și Mihai Morar.

Toți cei trei slujitori ordinați, provin din pepiniera Bisericii „Muntele Sionului”, aceștia având mulți ani de când activează ca membri în această biserică, frații Gagea și Rauca fiind ordinați tot aici ca diaconi în urmă cu 10 ani (fratele Gagea), respectiv 2 ani (fratele Rauca).

Domnul să fie slăvit pentru toate!

Comentarii

Lasă un răspuns