Ordinări de slujitori în Biserica „Eben Ezer” Castellon

Duminică 18 Februarie, a fost o zi cu o însemnătate deosebită pentru comunitatea penticostală română din Castellon, o adevărată sărbătoare a Bisericii Eben Ezer, ce a fost marcată de ordinarea în slujba de presbiter a fraților Nicu Micle și Viorel Bogătean.

Serviciul divin a fost deschis de pastorul bisericii, fratele Mihai Morar, care a adus un cuvânt de salut întregii audiențe, fraților invitați, și în special celor doi ce urmau să fie puși în slujbă.

Aportul adus de formațiile bisericii (corul mixt, fanfara, corul de adolescenți, grupul de laudă, grupul de fete) la timpul de laudă și închinare a fost deosebit de edificator pentru toți cei prezenți, Dumnezeu fiind înălțat prin cântările acestora și asentimentul publicului.

Un scurt cuvânt, de încurajare și motivație pentru cei doi frați în special, dar și pentru toți acei ce doresc să-l slujească pe Domnul într-un anumit fel, a fost rostit de pastorul asistent al Bisericii „Eben Ezer”, fratele Beni Drădici. Textul folosit de acesta a fost din 1 Corinteni 4:1, 2, iar titlul predicii a fost „Un bun ispravnic”.

Predica de bază a fost rostită de fratele Fedor Timșac, pastor în Biserica „Elim” Beasain și președintele Comunității Teritoriale Penticostale din Spania. Predica pastorului Timșac s-a bazat pe textul din  Matei 9:35 – 38 –  „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.

Serviciul de ordinare a fost coordonat de pastorul Fedor Timșac, acesta, împreună cu pastorul Mihai Morar, înălțând rugăciunea de consacrare în slujire a fraților Micle și Bogătean.

Fratele Nicu Micle este originar din localitatea Buciumi, jud. Sălaj și a fost ordinat diacon în Biserica „Eben Ezer” în anul 2014. Este căsătorit cu sora Lucia și așteaptă ca Domnul să-i binecuvinteze cu copii.

Fratele Viorel Bogătean este originar din localitatea Soporul de Câmpie, comuna Frata, jud. Cluj, unde în anul 1998 a fost ordinat diacon. Este căsătorit cu sora Livia și împreună au trei fete, ce slujesc în grupul de tineri și adolescenți al Bisericii „Eben Ezer”.

 

Comentarii

Un comentariu la „Ordinări de slujitori în Biserica „Eben Ezer” Castellon”

Lasă un răspuns