Ordinare în Biserica „SPERANŢA” din Roquetas de Mar

IMG_9206

Biserica Penticostală „Speranţa” din Roquetas de Mar are un nou diacon, în persoana fratelui Cornel Mateciuc, care a fost investit în această slujbă în data de 24 Mai 2015.

Serviciul divin a fost coordonat de către conducătorul acestei biserici, fratele presbiter Cornel Dulcă, iar cuvântul Domnului a fost vestit de fraţii pastori Mihai Morar (Biserica Eben Ezer Castellon) şi Viorel Grada (Biserica Micălaca Arad). Au mai avut cuvinte de salut fraţii Radu Galea (pastor Biserica Elim Roquetas de Mar), Sandu Bor (pastor Biserica Maranata Roquetas de Mar), Daniel Raţ (presbiter Biserica Elim Roquetas de Mar), Ionică Jarda (presbiter Biserica Maranata Roquetas de Mar) şi Romeo Barcan (presbiter Biserica Speranţa Roquetas de Mar).

Alături de fraţii slujitori care au predicat Evanghelia, au slujit prin cântare corul bisericii precum şi alte grupuri de cântăreţi din biserică. Serviciul de ordinare a fost condus de fratele pastor Radu Galea – secretarul Comunităţii Penticostale Teritoriale din Spania, iar rugăciunea de consacrare a fost înălţată de fraţii Mihai Morar şi Viorel Grada.

Biserica Penticostală „Speranţa” din Roquetas de Mar, funcţionează din anul 2005, şi este compusă din 100 membrii majori şi aproximativ 70 de aparţinători (copiii fraţilor). Această biserică întregeşte caleidoscopul evanghelic românesc din zona Almeria – Roquetas de Mar, care dispune de o puternică prezenţă românească, în această zonă geografică, unde funcţionează 10 biserici evanghelice române. Prima biserică a început să funcţioneze în anul 1998 (Biserica Elim Roquetas) şi de aici comunitatea română a început să se extindă, în prezent numărul bisericilor române din toată Comunitatea Andalucia apropiindu-se de 20.

Majoritatea bisericilor penticostale din Andalucia sunt constituite într-o Comunitate Teritorială a cărei preşedinte este fratele pastor Radu Galea. În data de 13 Iunie, va avea loc o şedinţă de lucru a conducerii acestei comunităţi la care vor participa toate comitetele bisericilor componente, cât şi slujitorii ordinaţi (care nu fac parte din comitetul bisericii). Gazda acestui eveniment va fi Biserica „Elim” Roquetas de Mar şi se va conta cu prezenţa fratelui pastor Mircea Deteşan, membru în Comitetul Executiv al Cultului Penticostal, care va prezenta o temă intitulată „Conducerea Spirituală”.

Dorim noului slujitor al Bisericii Speranţa, multă binecuvântare, succes şi călăuzire divină în lucrarea Domnului!

IMG_9178 IMG_9184

Comentarii

Lasă un răspuns