Ordinare de pastor la Biserica „Muntele Sionului” Arganda del Rey

Deși suntem într-un context pandemic, ce influențează mult activitatea normală a bisericilor, totuși acestea încearcă să depășească acest handicap, găsind soluții pentru problemele care survin, privind cu speranță înainte.

Pe această linie se înscrie și Biserica Penticostală „Muntele Sionului„ din Arganda del Rey – Madrid, care duminică 24 Ianuarie, a procedat la investirea în slujbă a unui nou pastor, în persoana fratelui Viorel Ivașcu.

Sărbătoarea a avut loc în cadrul programului de dimineață, dar, datorită restricțiilor privind menținerea distanței sociale, nu a putut să participe decât jumătate din membralitate.

Au răspuns invitației de a sluji la acest frumos eveniment, pastorii Mihai Morar (Biserica „Eben Ezer” Castellon) și Pavel Negrușier (Biserica „Elim” Arganda), care, alături de pastorii locali Iulian Groza și Ioan Trifan, au predicat Cuvântul Domnului.

Cuvântul de început a revenit decanului de vârstă dintre pastorii prezenți, fratele Ioan Trifan, care a citit textul din 1 Petru 5:1 – 4   Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei …

Predica pastorului Pavel Negrușier a fost inspirată din Efeseni 5:11 – 15, iar pastorul Mihai Morar a predicat despre momentele importante din viața unui slujitor, care, după modelul Domnului Isus Hristos, sunt: Ghețimani, Gabata și Golgota.

În cele din urmă, pastorul principal al Bisericii „Muntele Sionului” Arganda, fratele Iulian Groza, a adus și el câteva îndemnuri din 2 Timotei 4:1 – 5, cu accent pe versetul 5 – Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba.

Serviciul divin de ordinare a fost coordonat de fratele Mihai Morar, vicepreședintele Comunității Penticostale Teritoriale din Spania, care împreună cu ceilalți pastori prezenți a procedat la investirea în slujbă a fratelui Viorel Ivașcu, prin rugăciune cu punerea mâinilor.

Corul bisericii, împreună cu alte grupuri de cântăreți ale bisericii, au întregit sărbătoarea, încredințând în mâna Domnului pe noul slujitor al acestei comunități.

Fratele Viorel Ivașcu este originar din Maieru, județul Bistrița Năsăud, și este membru în Biserica „Muntele Sionului” din Arganda din anul 2000, unde și-a început slujirea. A fost ordinat diacon în anul 2008, apoi presbiter în 2016, iar acum, cu ajutorul Domnului, pastor. În următoarea perioadă, în Biserica Muntele Sionului Arganda, el va avea atribuțiuni de pastor asistent.

Familia acestuia, este integrată în biserica locală, slujind Domnului. Este căsătorit cu Varvara și împreună au 4 copii.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe noul pastor, familia acestuia și întreaga comunitate din Biserica Muntele Sionului!

Comentarii

Lasă un răspuns