Ordinare de pastor la Biserica „En Hacore” Sabadell

Chemarea Mântuitorului la Marele Seceriș, a fost valabilă atunci, dar continuă să fie valabilă și astăzi, după 2000 de ani. Nevoia de slujitori dedicați, care să-și asume responsabilitatea păstoririi sufletelor în aceste vremuri complicate, este tot mai acută, de aceea ori de câte ori asistăm la un eveniment de genul acesta, bucuria este pe măsură.

Aceasta a fost și bucuria Bisericii „En Hacore” Sabadell, care a fost părtașă la ordinarea în slujba de pastor a fratelui Remus Ogradă, care a avut loc duminică 24 Octombrie.

Serviciul divin a fost condus de pastorul coordonator al Bisericii „En Hacore”, fratele Sandu Bor, acesta fiind însoțit în lucrare de mai mulți frați slujitori invitați, care au dorit să fie prezenți la acest eveniment.

Fratele Vasile Galan, presbiter în Biserica „Maranata” L`Arboc, a avut un cuvânt de salut și un îndemn pentru rugăciune, iar pastorul Beni Drădici (Biserica „Eben Ezer” Castellon), a avut și el un mesaj mai scurt, intitulat „Un bun ispravnic al harului lui Dumnezeu”.

Predica de bază a fost rostită de pastorul Virgil Neag (Biserica „Betel” Dumbrăveni – Suceava), care s-a folosit de textul din Ioan 21:15 – 22. Pornind de la chemarea lui Petru la slujire, mesajul pastorului Neag a avut trei puncte principale:

  • Măsura iubirii noastre față de Domnul este egală cu măsura slujirii noastre.
  • Slujirea unui bun lucrător trebuie să fie direcționată spre păstorirea turmei lui Hristos.
  • Când slujitorul nu înțelege anumite lucruri (din viața de slujire), el trebuie să continue să-l urmeze pe Domnul.

Serviciul divin de ordinare a fost coordonat de pastorul Sandu Bor, însoțit de ceilalți doi pastori prezenți, care au procedat la consacrarea fratelui Remus Ogradă în slujba de pastor, prin rugăciune cu punerea mâinilor.

Sărbătoarea bisericii a fost întregită de grupurile de cântăreți din biserica locală, în special a corului mixt care a slujit cu multă dăruire, lăudându-l pe Domnul pentru lucrările lui minunate.

Fratele Remus Ogradă și-a început slujirea în Biserica „Methanoia” Barcelona, unde a fost ordinat diacon, iar din anul 2017, odată cu deschiderea Bisericii „En Hacore” Sabadell, a fost ales responsabilul acesteia, fiind ordinat apoi presbiter, în anul 2018. Deși se confruntă cu probleme de sănătate importante, fratele Remus este la dispoziția Domnului și a Bisericii, iar noi îi dorim călăuzire divină, multă sănătate și succes în noua etapă de slujire la care a fost chemat.

Comentarii

2 comentarii la „Ordinare de pastor la Biserica „En Hacore” Sabadell”

  1. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea la care l-a chemat pe fratele Remus ! Să-i de-a Har , izbândă și multă propășire și Numele Domnului sa fie Slăvit .

    Cred că prima fotografie unde fratele Remus a ieșit cu ochii închiși ar putea fi schimbată, din respect . Dumnezeu să vă binecuvânteze !

Lasă un răspuns