Dublă sărbătoare la Biserica „Muntele Sionului” Arganda.

Deși trăim vremuri complicate, din mai multe puncte de vedere, totuși lucrarea lui Dumnezeu merge mai departe, în ciuda dificultăților și poate tocmai pentru ca să le sfideze. „Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat”, spunea într-o împrejurare apostolul Pavel (2Timotei 2:9). El se afla atunci în închisoare, dar și atunci Dumnezeu continua să se folosească de el, iar ecoul cuvintelor transmise de acest slujitor adevărat, a străbătut peste timp, a trecut barierele impuse de oameni și a ajuns până în zilele noastre.

Una dintre beneficiarele acestei Evanghelii, predicate cândva de apostolul Pavel și apoi de alții ca el, a fost de data aceasta Biserica Penticostală „Muntele Sionului” Arganda del Rey (Madrid). Opt suflete au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă, duminică 30 Mai 2021, mărturisind public credința lor sinceră în Domnul Isus și angajamentul lor ferm de a-l urma pe Domnul toată viața.

Botezul în apă a avut loc în cadrul programului de dimineață, iar din Cuvântul Domnului a predicat pastorul Beni Drădici (Biserica „Eben Ezer” Castellon), care a fost invitat la acest eveniment. Din cei opt candidați, patru provin din Biserica Penticostală, iar ceilalți patru din mediul neevanghelic, sau (cum este cazul unei surori), cu origini evanghelice în tinerețe, dar neglijate o bună parte din viață. Interesant și demn de remarcat, este cazul unui frate originar din Venezuela, care s-a botezat în biserica română. Soția acestuia, credincioasă penticostală, s-a atașat de Biserica „Muntele Sionului” Arganda, iar acum, după opt ani de rugăciune și perseverență, s-a bucurat de biruință, văzându-și soțul că-l urmează și el pe Domnul.

Botezul propriu zis a fost efectuat de pastorul local Viorel Ivașcu, ajutat de diaconul Teo Câmpean.

După masă, sărbătoarea bisericii a continuat, de data aceasta fiind martora investirii în slujbă a unui nou presbiter, în persoana fratelui Beniamin Neag.

Pastorul Mihai Morar (Biserica „Eben Ezer” Castellon) a predicat Cuvântul Domnului, cuvinte de salut și îmbărbătare având și pastorii Pavel Negrușier (Biserica „Elim” Arganda) și Beni Drădici (Biserica „Eben Ezer” Castellon).

Serviciul de ordinare a fost coordonat de pastorul Mihai Morar, vicepreședintele Comunității Penticostale Teritoriale din Spania, alături de acesta participând pastorii locali Iulian Groza, Ioan Trifan și Viorel Ivașcu, și pastorii Drădici și Negrușier.

Fratele Beniamin Neag, este originar din Timișoara, este căsătorit cu Bianca și împreună au două fete. A fost ordinat diacon în urmă cu trei ani în Biserica „Muntele Sionului” Arganda și în prezent este student la ITP București, în anul 3, urmând cursurile la fără frecvență.

La sfârșitul slujbei de ordinare, unul dintre slujitorii Bisericii Muntele Sionului, pastorul Ioan Trifan și-a anunțat plecarea din această biserică, după 18 ani de slujire, ca presbiter și apoi pastor. Ajuns la o venerabilă vârstă, lasă slujirea pe umerii celor mai tineri, dar el va continua să fie credincios misiunii încredințate, cât Domnul îi va da sănătate și putere, dar în alte două biserici de pe coasta Mării Mediterane, la Calpe și Altea.

Toată gloria, recunoștința și mulțumirea este a Domnului, care a făcut posibilă mântuirea celor opt frați și surori, precum și pentru investirea în slujbă a fratelui Beni, care alături de ceilalți frați slujitori prezenți la sărbătoare, va continua să lucreze în ogorul Domnului!

Comentarii

Lasă un răspuns