Două biserici penticostale din Reus (Tarragona) se unesc

11130270_862147497164719_3471880952319497292_n

Nu este un lucru chiar obişnuit să vezi două biserici din aceeaşi localitate că se aşează împreună la masă şi discută despre cum ar putea să-şi unească eforturile să lucreze împreună şi în cele din urmă să fuzioneze. Moda este din păcate, să asistăm la divizarea comunităţilor locale, de cele mai multe ori din motive subiective, egoiste sau partizane. Şi totuşi anul acesta ne-a fost dat să vedem două biserici penticostale din oraşul Reus, Biserica „Maranata” şi Biserica „Betel”, că au lăsat de-o parte micile diferenţe şi s-au unit. Biserica Betel şi-a păstrat firma şi actele juridice, iar Biserica Maranata şi-a păstrat localul, adică cei de la Betel s-au mutat la Maranata cu acte cu tot, deşi din punct de vedere numeric, prima prezenta o mai mare pondere.

„Prima întâlnire dintre cele două biserici, cu scopul de a fuziona a avut loc în urmă cu patru ani, dar atunci nu s-a concretizat nimic”, ne spune fratele Dan Dorobanţu, presbiter şi conducătorul Bisericii Maranata. „De atunci încoace am mai vorbit în particular şi chiar am organizat unele programe împreună, la anumite evenimente importante, dar parcă totuşi ceva ne mai ţinea. Atunci am hotărât împreună cu toată biserica să ne punem înaintea Domnului în rugăciune pentru această cauză şi la scurt timp, la un program pe care îl realizam împreună cu Biserica Betel, Dumnezeu ne-a vorbit printr-un cuvânt profetic la cei doi conducători. Era vorba de două ţevi care trebuiau să se sudeze, să facă corp comun, şi am înţeles că Dumnezeu ne vrea împreună, iar acest fapt a produs în noi o dorinţă şi mai puternică de unificare. Totuşi nu ştiam cum să procedăm şi mai ales cine să facă primul pas. De aceea am stat din nou înaintea Domnului şi atunci am primit un puternic îndemn în inimă de a face noi primul pas. Astfel am adunat Comitetul şi le-am spus despre călăuzirea ce am primit-o, şi anume aceea de a renunţa la orice pretenţie de conducere sau de altă natură şi de a ne integra în cealaltă biserică ca simpli membrii. M-am bucurat când şi ceilalţi membrii din Comitet mi-au împărtăşit viziunea şi au procedat la fel”.

„În luna decembrie 2014, am decis să facem programele împreună, primele două săptămâni la noi şi apoi următoarele două săptămâni la ei”, ne spune fratele Alin Dîrjan, conducătorul Bisericii Betel. „Acesta a fost primul pas şi aşa am rămas împreună. Dorinţa a fost a noastră a tuturor de mai mult timp şi tocmai pentru acest fapt, am decis şi noi să ne rugăm pentru acest lucru. Sunt convins că cel mai mare merit, în direcţia unificării, l-a avut rugăciunea şi vreau să evidenţiez aici consecvenţa unui grup de rugăciune de la cealaltă biserică. După ce fraţii de la Maranata ne-au spus că ei se integrează în biserica noastră, am hotărât cu toată biserica ca pe fratele Dorobanţu să-l recunoaştem ca presbiter şi împreună cu un alt frate de la ei să se integreze în Comitetul nostru, care a crescut de la cinci la şapte membrii. De asemenea, localul lor se afla în mai bune condiţii decât al nostru şi am decis să ne mutăm cu toţii acolo”, a completat fratele Alin.

Începutul celor două biserici din Reus trebuie căutat undeva în urmă cu 11 ani. „Era prin 2006, când ne-am adunat pentru prima dată, undeva prin Vila Seca la binecuvântarea celui de al doilea copil al nostru”, ne mai spune fratele Alin Dîrjan. „La acea adunare se afla un frate venit din Zaragoza, fratele Florin Blocău, care ne-a împărtăşit viziunea lui de a aduna toate grupurile de credincioşi din zonă (care se adunau prin casele fraţilor) şi am descoperit că suntem în jur de 80 de persoane. Aşa am început şi cu ajutorul Domnului am ajuns aici”.

În acea perioadă, dintre grupurile existente în zonă, unul dintre acestea, din cauza unor neînţelegeri şi diferenţe, au decis să se adune separat, sub coordonarea fratelui Alexa Grijac şi aşa a luat fiinţă cea de a doua biserică.

Biserica Penticostală „Betel” Reus, în noua ei structură care a rezultat în urma unificării, este condusă în continuare de fratele Alin Dîrjan, păstorul acesteia fiind fratele Ghiţă Pop (Biserica „Betania” Zaragoza), îşi desfăşoară activitatea la adresa: Carrer Terrasa, Nº 33, Pol. Ind. Dyna, Reus (Tarragona) şi îşi păstrează apartenenţa la Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Spania. Membralitatea bisericii atinge acum cifra de 110 membrii majori şi aproximativ 50 de copii.

Duminica trecută (12.04.15), Biserica Betel, a efectuat un botez în apă, în cadrul căruia 6 persoane au încheiat legământ cu Domnul. Fratele păstor Ghiţă Pop a predicat cuvântul Domnului, pornind de la textul din Ioan 20:24 – 29, iar botezul l-a efectuat împreună cu presbiterul Dan Dorobanţu.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga frăţietate din această biserică şi fie ca acest exemplu pe care ei l-au lăsat în urma unificării, să servească de motivaţie şi călăuzire şi pentru alte comunităţi atât din zona noastră cât şi de pe alte meridiane. Şi să nu uităm un lucru atât de important, lăsat de însuşi Domnul Isus: Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:34-35)

Biserica Betel Reus

Comentarii

Un comentariu la „Două biserici penticostale din Reus (Tarragona) se unesc”

  1. Pingback: Doua biserici penticostale din Reus (Tarragona) se unesc | Neclintit.com

Lasă un răspuns