Cursuri de instruire pentru învățătorii de Școală Duminicală la „Eben Ezer” Castellon

Educația tinerei generații este și trebuie să fie o preocupare constantă, atât a părinților cât și a responsabililor din bisericile locale. Tocmai de aceea, orice curs de pregătire, conferință sau lecțiune biblică, în care să fie implicați copiii, tinerii, părinții, liderii de tineret și învățătorii de la Școala Duminicală, este binevenit și motivator pentru toți.

Cursul de pregătire a instructorilor pentru Școala Duminicală, ce s-a desfășurat în perioada 29 – 31 Martie, la Biserica Penticostală „Eben Ezer” Castellon, se înscrie pe aceeași linie, obiectivul fiind pregătirea și echiparea unor instructori, care la rândul lor să se ocupe de pregătirea învățătorilor de copii din bisericile locale.

Aceste cursuri de pregătire, fac parte dintr-un program mai amplu, defalcat pe 7 nivele, ce urmează să fie implementat pe parcursul mai multor ani și este promovat de Departamentul de Familii și Copii din cadrul Cultului Penticostal din România, responsabilul direct al acestui program fiind fratele Sami Muică și echipa acestuia.

Bisericile penticostale române din Spania dispun de un centru de pregătire al instructorilor, la Castellon, unde instructorii din biserici se întâlnesc periodic cu profesorii din România, pentru a parcurge materialul aferent fiecărui nivel de pregătire.

Cu această ocazie, au fost prezenți 28 de instructori din bisericile din Spania, iar din România au fost prezenți frații: Sami Muică, Daniela Piftor și Adriana Ardeu. Au fost predate cursuri ce corespund nivelului 4 de pregătire. Fiecare instructor, după parcurgerea cursului, poate să-l predea la rândul lui învățătorilor de copii din biserica locală, sau unui grup de biserici dintr-o anumită zonă geografică, iar după parcurgerea acestor două etape, primește o diplomă de absolvire a cursului din nivelul respectiv. Programul este structurat de așa manieră încât în fiecare an trebuie să fie absolvit un nivel, deci instructorii din Spania ar putea să încheie acest ciclu, în anul 2021.

Următoarea întâlnire a instructorilor din Spania, va fi organizată, cu ajutorul Domnului, în primăvara anului viitor, când se vor preda cursuri corespunzătoare nivelului 5.

Comentarii

Lasă un răspuns