Centrul de instruire al învăţătorilor de copii pentru bisericile din Spania

Centru 3 de instructori Spania

Întrucât în ultimii 10 ani lucrarea cu copiii din cadrul Cultului Penticostal din România cât şi din diaspora europeană a crescut cu mare repeziciune, nevoia de lucrători instruiţi pentru lucrarea de Şcoală Duminicală a devenit imperios necesară. Cuvintele Mântuitorului „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii” este actuală şi aici. Pentru a face faţă nevoilor de instruire din teren, în ultimii patru ani Departamentul pentru Familii. Tineret şi Copii, a organizat câteva centre de instruire, pentru astfel de lucrători. Primul centru pentru instructori/formatori a fost deschis în anul 2011 la Bogodinţ –Caraş Severin, iar cel de-al doilea, în anul 2014, la Bistriţa.

Anul acesta s-a deschis un al treilea centru de instruire, în Spania, la Castellon de la Plana, cu scopul de a forma lucrători pentru bisericile din această zonă geografică. Scopul acestor centre de instruire este de a forma mai multe persoane pentru această lucrare, care la rândul lor să predea aceste cursuri învăţătorilor de copii din bisericile în care activează sau dintr-o anumită zonă.

Prima sesiune de formare a lucrătorilor instructori, s-a desfăşurat în perioada 2 – 4 Aprilie, gazda fiind Biserica „Eben Ezer” din Castellon. Au participat 29 de învăţători din 12 biserici penticostale din Spania, o persoană care a reprezentat bisericile din Portugalia şi o persoană din România (dintr-o biserică din Braşov). Pe durata celor trei zile de predare intensivă, s-a lucrat pe nivelul 1 (din cele 7 nivele), iar cei care au participat vor putea să predea la rândul lor acest curs, învăţătorilor de copii din bisericile sau grupul de biserici în care îşi desfăşoară activitatea. Conform regulilor centrului de instruire, instructorii formaţi aici, vor putea preda în echipe de minim trei persoane, dar prima dată vor trebui să fie supravegheaţi de o persoană experimentată. Diploma de instructor nu se primeşte la terminarea fiecărui nivel de instruire, ci atunci când acesta începe să lucreze în teren şi vor putea preda materialul din nivelul la care ei s-au pregătit.

Cei care au predat cursul de instruire au fost:

  • Daniela Piftor (Biserica Vestea Bună Bucureşti)
  • Adriana Ardeu (Biserica Gloria Arad)
  • Samuel Cristian Muică (Biserica Cezareea Reşiţa)

Programul de instruire al formatorilor este defalcat pe 7 nivele, recomandabil fiind ca acesta să se implementeze în fiecare centru, în decursul a 7 ani. În acest moment, Cultul Penticostal din România, dispune de 98 de instructori/formatori care pot preda la nivelul 1, 62 care pot preda la nivelul 2 şi 18 care pot preda la nivelul 3.

Comentarii

Lasă un răspuns