Seminarul Biblic Penticostal Valencia

Cursuri de doi ani cu frecvență redusă -  Motto: "Împlineşte-ți bine slujba!"(2Tim. 4:5)   De-a lungul istoriei, Dumnezeu a căutat oameni care să fie dispuși...