Botez în apă la Biserica „Eben Ezer” Castellon

„Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit”, sunt cuvintele Domnului Isus (Marcu 16:16), rostite înainte de înălțarea Lui la Cer, cuvinte pe care teologii le-au numit mai târziu, Marea Trimitere sau Marea Însărcinare. Acestea au răsunat de-a lungul veacurilor, fiind însușite la modul cel mai serios de mulți credincioși, păstori sufletești și alte categorii de lucrători spirituali, au fost tratate superficial de alții, și chiar au fost ignorate de mulți.

Totuși, aceste fraze, rostite de Mântuitorul însuși, continuă să fie autentice și demne de luat în seamă și în vremurile noastre.

Urmând aceste principii scripturale, 18 suflete au încheiat recent legământ cu Domnul, în Biserica Penticostală „Eben Ezer” din Castellon. Sărbătoarea a avut loc duminică 13 Iunie, și datorită restricțiilor  pandemice, botezul a fost efectuat la ambele programe ale bisericii, la cel de dimineață și la cel de după masă. În condițiile actuale, membralitatea Bisericii „Eben Ezer”, este împărțită în două grupe, care participă separat la cele două programe de duminică ale comunității.

Dimineață, au fost botezate 11 persoane, Cuvântul Domnului fiind vestit de pastorul Mihai Morar, iar după masă fiind botezate celelalte 7 persoane, predica de bază fiind rostită de pastorul Beni Drădici.

Din cei 18, marea majoritate provin din biserica locală, doar doi provenind din mediul ortodox, respectiv catolic.

Botezul de dimineață a fost efectuat de frații Mihai Morar (pastor) și Nicu Micle (presbiter), iar botezul de după masă a fost efectuat de frații Beni Drădici (pastor) și Viorel Bogătean (presbiter).

Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei 18, împreună cu întreaga comunitate din Biserica „Eben Ezer” Castellon!

Comentarii

Lasă un răspuns