Botez în apă în Biserica Penticostală „Elim” Girona

Cu o deosebită bucurie, dorim să vă informăm că duminică  02.04.2017 Biserica Penticostală „Elim” Girona, a fost  în sărbătoare. Așa cum citim în Cuvântul Domnului, în Evanghelia dupa Matei 11:12 „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția Cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea”, verset ce s-a împlinit încă o dată în biserica noastră.

Mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui în comunitatea noastră! Am fost martori la mărturia depusă de cei nouă candidați, care au încheiat legământul cu Domnul Isus, în apa botezului.

Părinții, rudeniile acestora venite din România, frații și surorile din biserică, cât și mulți prieteni români și spanioli prezenți la slujbă, au fost cu toții binecuvântați de prezența Duhului Sfânt care a cercetat biserica încă o dată.

La acest eveniment am avut invitat din România pe fratele pastor Victor Câmpean (Biserica „Sfânta Treime” Bistrița), care a avut predica de bază, ce a avut ca subiect bineînțeles, botezul în apă.

Actul botezului a fost oficiat de către fratele Viorel Necula, pastor al biserici locale, împreună cu fratele pastor Victor Câmpean.

Printre candidații la botez, țin să specific prezența primului tânăr catalan care a încheiat legământul cu Domnul.

Mulțumim Domnului pentru lucrarea Lui măreață.

Nelu Valer Tomșa – Biserica „Elim” Girona

 

 

Comentarii

Lasă un răspuns