Botez în apă în Biserica „Elim” Beasain

Duminică 17 Decembrie a fost o zi de sărbătoare pentru Biserica Penticostală „Elim” din Beasain (Guipuzcoa), sărbătoare marcată de botezul în apă a 17 persoane. Este al doilea botez din anul acesta, după cel din luna Iulie, când alte zece persoane au făcut legământ cu Domnul.

Din cei 17, trei provin din mediul neevanghelic, iar ceilalți sunt fii ai Bisericii, deși unii dintre având un trecut asemănător cu al fiului risipitor, dar care s-au reîntors în Casa Tatălui. Dintre aceștia din urmă putem evidenția pe un băiat care prin anii 2004 – 2005 cânta la orgă în biserică, dar apoi s-a îndepărtat, luând drumurile lumii acesteia, dar în cele din urmă și-a reconsiderat situația, revenind acasă. În aceiași situație s-a aflat chiar și fiul pastorului bisericii din Beasain, care și el l-a mărturisit pe Domnul în apa botezului, după mai mulți ani de pribegie.

Am avut un cuvânt profetic, în urmă cu câtva timp”, ne spune pastorul Fedor Timșac. „Am fost încredințați de Dumnezeu că fiul nostru se va întoarce, și astăzi vedem împlinirea acestui cuvânt”.

De asemenea putem remarca bucuria mai multor familii, una din ele făcând obiectul acestui botez (soțul și soția fiind printre candidați), pentru familia Popovici care a avut trei fete ce s-au botezat, la fel cum a fost și pentru familia Preala, dar ei cu trei băieți. De menționat că aceasta din urmă, fiind o familie numeroasă, a mai avut alți doi copii în aceeași situație, la botezul anterior.

Un cuvânt de salut, pentru biserică și pentru cei îmbrăcați în alb, a fost adus de presbiterul Iulian Dincă de la Biserica „Carmel” Ocaña.

Predica de bază a fost rostită de pastorul Timșac, care s-a folosit de textul din Faptele Apostolilor 8:26 – 40 (famenul etiopian), text ce scoate în evidență, conform predicii pastorului, mai multe adevăruri esențiale:

  • Adevărata închinare
  • Citirea Cuvântului
  • Credința
  • Botezul, ca opțiune personală
  • Viața schimbată

Corul bisericii a slujit prin cântare, alături de alte grupuri sau persoane individuale, care l-au lăudat pe Domnul, sărbătoarea fiind întregită de un poem prezentat de tinerii bisericii.

La sfârșitul serviciului divin, pastorul Fedor Timșac, împreună cu presbiterul Ioan Bejerea, au efectuat botezul.

Comentarii

Lasă un răspuns