Botez în apă în Biserica „Eben Ezer” Castellon

Duminică 25 Iunie, a fost o zi de sărbătoare pentru Biserica Eben Ezer Castellon, când 13 persoane, majoritatea tinere, au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului.

A fost un privilegiu pentru comunitatea de credincioși din Castellon, în special pentru părinți, să-și vadă copiii că-și mărturisesc public credința în Domnul Isus Hristos, pentru alții să-și vadă familia reîntregită în Casa Domnului, sau să se bucure de rodul rugăciunii, a perseverenței și al îndurării Domnului, când fii risipitori se întorc acasă și acolo primesc haina iertării și a mântuirii.

Serviciul divin a fost coordonat de prezbiterul Nicu Micle, iar formațiile bisericii (corul mixt, corul bărbătesc, fanfara, grupul de adolescenți, grupul de laudă) au înălțat cântări de laudă la adresa Domnului care și astăzi își manifestă dragostea, harul și îndurarea, mântuind oamenii.

Pastorul Beni Drădici a avut un scurt mesaj, vorbind de importanța legământului, și în special de credincioșia ce trebuie să o manifeste fiecare credincios în cadrul acestui legământ.

Predica de bază a fost rostită de pastorul Flavius Pop (slujitor în județul Vâlcea și cadru didactic la ITP București), care a predicat din Efeseni 2:1 – 16, mesajul fiind intitulat „Omul botezat este un om schimbat”.

Botezul propriu zis a fost efectuat de prezbiterul Nicu Micle, împreună cu pastorul Beni Drădici, iar la sfârșit, fiecare candidat a primit un certificat de botez, eliberat de secretariatul bisericii.

Comentarii

Lasă un răspuns