Botez în apă în Biserica „Betania” Getafe

Sfârșitul primăverii anului 2018, va rămâne în memoria fraților din Biserica Penticostală „Betania” Getafe -Madrid, ca un timp de mare bucurie. Ziua de 27 Mai a fost ziua in care 6 suflete, au intrat în apa botezului, dăruindu-și viețile în întregime Domnului. Romina Trînc , Denisa Daniela Gontz , Szendi Duma, Moldovan Daniel, Simon Buhnici și Moldovan Ovidiu Ionuț, au fost cei care au pășit plini de bucurie în apă, mărturisindu-și credința lor sinceră. Ei au înțeles că își pot schimba destinul, schimbându-și felul în care trăiesc . „Să trăim frumos ca în timpul zilei… , îndreptându-ne după cuvântul Său…, având credința în Isus Hristos“…
Actul botezului, a fost oficiat de către fratele pastor Ady Szep, împreună cu fratele prezbiter Constantin Stănculeț. Un scurt cuvânt din Scriptură a fost adus de fratele Florin Pocioian din Aylon, îndemnându-ne la rugăciune, în special ptr. cei care au hotărât să încheie legământ cu Domnul, deoarece în vremurile care le trăim parcă tot mai putini sunt cei care înțeleg cât de necesar este acest lucru.

Predica de bază a revenit fratelui Florin Țâră, prezbiter în Biserica „Elim” Beasain, care a citit textul din Isaia 50: 10 – 11.

Căci, după cum ploaia și zăpadă se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânța semănătorului și pâine celui ce mănâncă,
tot așa si cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele“.

Desigur – spunea fratele Florin – „cine înțelege că de la creație si până azi nici o iotă din cuvântul lui Dumnezeu nu a rămas neîmplinită, că până și natura în toate detaliile manifestării ei împlinește voia lui Dumnezeu, înțelegem desigur că și noi oamenii suntem datori să împlinim voia Lui , ptr. ca ea este sfântă, plăcută și desăvârșită.
Însă ca să putem împlinii voia Lui, există cel puțin 4 condiții de care trebuie să ținem cont:
1. Trebuie să cunoști voia Lui
2. Trebuie să ai încredere în voia Lui
3. Trebuie să fi dispus să o împlinești,
4. Trebuie să o faci cunoscută și altora, voia Lui
Atunci doar când împlinești aceste condiții, te poți numi împlinitor al voii
Sale.
Rămâne o întrebare importantă pentru fiecare dintre noi, ca o provocare ptr. viața pe care o trăim , chiar aici în Spania.

Suntem în voia Lui Dumnezeu?
Doamne ajută-ne la aceasta!

(Zoli Farcaș – „Betania” Getafe)

Comentarii

Lasă un răspuns