Biserica Penticostală „Elim” Beasain inaugurează un nou local

_VTZ5767 copy

Începutul Bisericii Penticostale „Elim” din Beasain trebuie să-l căutăm cu 13 ani în urmă, undeva pe la mijlocul anului 2002. Atunci, un grup de 14 fraţi, sub coordonarea fratelui diacon Gheorghe Burcuşel, a început să se adune în localul unei biserici evanghelice spaniole. Biserica nou formată a acceptat să fie filială a Bisericii „Elim” Arganda del Rey, iar pastorul acelei biserici, fratele Gavrilă Zăgrean a devenit păstorul bisericii nou înfiinţate.

În luna Martie 2005, Biserica „Elim” s-a mutat în propriul ei local, lucru care se impunea, datorită creşterii numărului de membrii, cât şi datorită limitărilor impuse de funcţionarea în localul altei biserici. Tot în acel an, în toamnă, fratele Timşac Fedor a fost ales pastorul bisericii, în acelaşi timp biserica fiind recunoscută ca entitate proprie, de către organele de justiţie ale Spaniei. Tot în decursul anului 2005, Biserica Elim a fost recunoscută şi de Cultul Penticostal din România, primind autorizaţie de funcţionare.

În cei 13 ani de funcţionare, Biserica Elim s-a implicat atât din punct de vedere spiritual cât şi material-financiar, la fondarea altor biserici în zonă, cum este Biserica „Betel” Pamplona, Biserica Penticostală Barakaldo (Bilbao) şi Biserica „Emanuel” Vitoria

Pe plan local, în această perioadă s-au efectuat 11 botezuri în apă, în cadrul cărora 129 de persoane au încheiat legământ cu Domnul, au fost aduşi la binecuvântare 160 de copii şi au fost ordinaţi 4 diaconi şi 4 presbiteri.

În cadrul acestei biserici, s-a organizat şi un Seminar Biblic, prima serie fiind coordonată de Facultatea Betania Arad, prin concursul fratelui Ghiocel Moţ (21 de absolvenţi), a doua fiind coordonată de Comunitatea Regională de Maramureş şi Sătmar, prin concursul fratelui Simion Bumbar (18 absolvenţi), iar în prezent a început cea de a treia serie, cu 30 de persoane înscrise, sub coordonarea fraţilor din Maramureş.

În momentul de faţă, Biserica Elim numără aproximativ 400 de membrii majori, plus un număr de aproximativ 320 de copii şi adolescenţi, dispune de cor mixt, cor bărbătesc şi grupuri vocale, iar pastorul bisericii continuă să fie fratele Timşac Fedor, ajutat de ceilalţi slujitori (2 diaconi şi 4 prebiteri).

Noul local al bisericii, amenajat prin munca şi aportul financiar al fraţilor din biserică, este un spaţiu amplu, care corespunde cerinţelor actuale ale acestei biserici. După o muncă de aproximativ 6 luni, duminică 22 Martie, la 10 ani de la inaugurarea primului local, Biserica Elim a inaugurat o nouă locaţie.

La acest eveniment a fost invitat fratele pastor Simion Bumbar, care este preşedintele Comunităţii Regionale de Maramureş şi Sătmar şi membru în Comitetul Executiv al Cultului Penticostal din România. Au avut cuvinte de salut fraţi slujitori din zonă, precum pastorul Gelu Matei (Biserica Maranata Logrono), pastorul Ion Ilie (Biserica Noua Speranţă Logrono), pastorul Anton Andresi (Biserica din Aylon), Mikel Bartolome (Biserica evanghelică spaniolă), alături de pastorul Dorin Albuţ (Biserica Elim Bruxelles), diaconul Vasile Timşac (Biserica Elim Bruxelles) şi pastorul Pavel Bejera (Biserica penticostală N.2 Repedea – MM).

Pastorul bisericii, fratele Fedor Timşac, a prezentat şi un istoric al bisericii, având cuvinte de mulţumire pentru cei care şi-au adus aportul de-a lungul timpului la progresul comunităţii cum sunt: pastorul Mikel Bartolome de la biserica spaniolă, pastorul Miron Maximiuc, pastorul Gavrilă Zăgrean, presbiterul Gheorghe Burcuşel, presbiterul Ioan Ţiudic, pastorul Adi Szep, amintind aici şi pe pastorul Simion Bumbar care şi-a adus şi el un aport important la consolidarea acestei biserici.

Mesajele de bază au fost transmise de fraţii Dorin Albuţ, care a pornit de la textul din Matei şi Simion Bumbar, textul de care s-a folosit fiind cel din Psalmul 84:1 – 4. Rugăciunea de consacrare a fost rostită de fraţii Simion Bumbar şi Fedor Timşac.

Localitatea Beasain, unde funcţionează această frumoasă biserică, este situată pe ruta care uneşte două din marile oraşe din Pais Vasco, Vitoria şi San Sebastian. Dorim acestei biserici, care deja s-a constituit ca un vârf de lance pentru bisericile române din Nordul Spaniei, să crească în primul rând spiritual cât şi numeric, iar noua locaţie să fie locul în care mulţi compatrioţi de-ai noştri să-l găsească pe Dumnezeu şi să fie mântuiţi.

BEASAIN COLAJ 1

BEASAIN COLAGE 2

Comentarii

Lasă un răspuns